Centrum Alma, z.ú.
zapsané dne 27. 1. 2017 v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 518.

IČO: 22665005
Bankovní spojení: 217 302 480 / 0300

Sídlo organizace, fakturační a korespondenční adresa: 
Jankovcova 864/45, 17000 Praha 7

E-mail: info@centrum-alma.cz
Datová schránka: v9ss7yv

Zdravotnické zařízení na základě Rozhodnutí o udělení k poskytování zdravotních služeb Sp.zn.: S-MHMP 506469/2017 ZDR

Registrovaná služba podle zákona č. 108/2006 Sb.: Služby následné péče, indentifikátor: 4851969

Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany na základě Rozhodnutí Sp.zn.: S-MHMP 338944/2019 ze dne 19.2.2019 (první Rozhodnutí Sp.zn.: 993136/2017).

http://centrum-alma.cz/wp-content/uploads/Organizační-struktura-Centrum-ALMA-ke-dni-1.1.2020.pdf

Správní rada:
Mgr. Kateřina Vickers (předsedkyně)
PhDr. Magdalena Frouzová (člen)
MUDr. Miroslav Sekot (člen)

Revizor:
Ing. Radek Pavelka

Zakladatel:
Mgr. Daniel Dvořák

Supervizoři programů:
PhDr. Jiří Libra
PaeDr. Martina Těmínová
PaeDr. Michael Chytrý

Personální zabezpečení: 
Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Organizační struktura Centrum ALMA ke dni 1.1.2020

Centrum ALMA, z.ú. je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Centrum Alma, z.ú. je členem Asociace nestátních organizací

Centrum ALMA, z.ú. je členem Asociace dítě a rodina

Centrum ALMA, z.ú. je členem České asociace pro psychoterapii

Vnímáme naše centrum, jako bezpečný přístav,
ve kterém mohou lidé, kteří to potřebují, zakotvit,
oddechnout si a načerpat síly na řešení své náročné situace.

Náš tým

 

Mgr. Daniel Dvořák

Zakladatel organizace, psychoterapeut, mediátor; Řádný člen České asociace pro psychoterapii a České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. email: dvorak@centrum-alma.cz

Bc. Radka Plačková, DiS.

Ředitelka organizace, klíčová pracovnice Podpory pěstounské rodiny; email: plackova@centrum-alma.cz
 

Adiktologické služby

Mgr. Lucie Kršková

adiktolog; email: krskova@centrum-alma.cz

Bc. Richard Hanus, DiS.

Adiktolog, sociální pracovník, psychoterapeut, email: hanus@centrum-alma.cz
psychiatr, psychoterapeut

MUDr. Miroslav Sekot

psychiatr, psychoterapeut

Karolína Kovandová

sociální pracovnice; email: kovandova@centrum-alma.cz

Podpora pěstounských rodin

Mgr. Petra Kořínková

Vedoucí služby Podpora pěstounských rodin; email: korinkova@centrum-alma.cz tel: +420 733 100 859

Bc. Radka Plačková, DiS.

Ředitelka organizace, klíčová pracovnice Podpory pěstounské rodiny; email: plackova@centrum-alma.cz tel: +420 724 719 533

Michaela Rejšková, DiS.

Klíčová pracovnice Podpory pěstounské rodiny; email: rejskova@centrum-alma.cz tel: +420 737 441 778

Tereza Válková, DiS.

Klíčová pracovnice Podpory pěstounských rodin; email: valkova@centrum-alma.cz tel: +420 739 333 601

Veronika Čečáková

Klíčová pracovnice (práce pod dohledem sociálního pracovníka); email: cecakova@centrum-alma.cz tel: +420 732 651 373

Bc. Hana Koťátková, DiS.

Klíčová pracovnice Podpory pěstounských rodin, email: kotatkova@centrum-alma.cz

Rodinné poradenství a školní problematika Neratovice

Michaela Rejšková, DiS.

Klíčová pracovnice Podpory pěstounské rodiny; email: rejskova@centrum-alma.cz tel: 420 737 441 778

Bc. Martin Cepek

Sociální pracovník email: cepek@centrum-alma.cz

Mgr. Barbora Černá

Psycholog email: cerna@centrum-alma.cz

Ambulance rodinného poradenství a psychoterapie

 

Mgr. Daniel Dvořák

Zakladatel organizace, psychoterapeut, mediátor; Řádný člen České asociace pro psychoterapii a České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. email: dvorak@centrum-alma.cz tel: +420 608 804 494

Bc. Martin Cepek

Sociální pracovník email: cepek@centrum-alma.cz
 

Potřebujete od nás pomoci?