Centrum Alma má dva základní směry své činnosti .
Dlouhodobě se zabývá problematikou závislostí, nově se věnuje také rodinám v obtížných životních situacích a podpoře pěstounů.

Centrum Alma, z.ú.
zapsané dne 27. 1. 2017 v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 518.

IČO: 22665005
Bankovní spojení: 217 302 480 / 0300

Sídlo organizace, fakturační a korespondenční adresa: 
Přístavní 1111/40, 17000 Praha 7

Telefon: +420 266 317 404 /+420 774 490 789
E-mail: info@centrum-alma.cz
Datová schránka: v9ss7yv

Zdravotnické zařízení na základě Rozhodnutí o udělení k poskytování zdravotních služeb Sp.zn.: S-MHMP 506469/2017 ZDR

Registrovaná služba podle zákona č. 108/2006 Sb.: Služby následné péče, indentifikátor: 4851969

Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany na základě Rozhodnutí Sp.zn.: S-MHMP 338944/2019 ze dne 19.2.2019 (první Rozhodnutí Sp.zn.: 993136/2017).

http://centrum-alma.cz/wp-content/uploads/Organizační-struktura-Centrum-ALMA-ke-dni-1.1.2020.pdf

Správní rada:
Mgr. Kateřina Vickers (předsedkyně)
PhDr. Magdalena Frouzová (člen)
MUDr. Miroslav Sekot (člen)

Revizor:
Ing. Radek Pavelka

Zakladatel:
Mgr. Daniel Dvořák

Supervizorka léčebného programu:
PhDr. Magdalena Frouzová

Personální zabezpečení: 
Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Organizační struktura Centrum ALMA ke dni 1.1.2020

Centrum ALMA, z.ú. je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Centrum Alma, z.ú. je členem Asociace nestátních organizací

Centrum ALMA, z.ú. je členem Asociace dítě a rodina

Vnímáme naše centrum, jako bezpečný přístav,
ve kterém mohou lidé, kteří to potřebují, zakotvit,
oddechnout si a načerpat síly na řešení své náročné situace.

Náš tým

Mgr. Daniel Dvořák

Zakladatel organizace, psychoterapeut, mediátor; Řádný člen České asociace pro psychoterapii a České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. email: dvorak@centrum-alma.cz

Bc. Richard Hanus, DiS.

Adiktolog, sociální pracovník, psychoterapeut, email: hanus@centrum-alma.cz

Bc. Radka Plačková, DiS.

Ředitelka organizace, klíčová pracovnice Podpory pěstounské rodiny; email: plackova@centrum-alma.cz

Michaela Rejšková, DiS.

Klíčová pracovnice Podpory pěstounské rodiny; email: rejskova@centrum-alma.cz

Mgr. Iva Šulcová

adiktolog; email: sulcova@centrum-alma.cz
psychiatr, psychoterapeut

MUDr. Miroslav Sekot

psychiatr, psychoterapeut

Mgr. Martina Víchová

adiktolog; email: vichova@centrum-alma.cz

Bc. Hana Koťátková, DiS.

Klíčová pracovnice Podpory pěstounských rodin, email: kotatkova@centrum-alma.cz

Potřebujete od nás pomoci?