pozadí medailonky1
Hanus

Bc. Richard Hanus DiS.

Vystudoval Vyšší odbornou školu sociální práce, tzv. „Jahodovku“, a posléze obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK. Je absolventem psychoterapeutického sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii Skálova institutu.

Pracoval téměř celý dosavadní život v sociálních službách; jako streetworker a sociální asistent na pražském sídlišti Barrandov, poté v Semiramis o.s. jako vedoucí K-centra Nymburk, odkud přešel do Laxus z.ú., kde tři roky vedl mladoboleslavské K-centrum a nakonec působil sedm let jako vedoucí a terapeut v Ambulantním centru Mladá Boleslav. Mezitím si na rok odskočil ke sportovní žurnalistice.

Od ledna 2020 pracuje jako adiktolog a sociální pracovník v Centru Alma, kde provází závislé klienty na jejich cestě ke svobodě. Žije v malebném polabském městě Nymburk.

Klíčová slova: duše, tolerance, vytrvalost, les, Finsko, zvířata, geocaching.

pozadí medailonky2