Skupinová psychoterapie

Podpůrné skupiny pro abstinující klienty.

Základní služby

Skupinová psychoterapie je nedílnou součástí jak Ambulantní léčby, tak programu Následné péče.  V současné době probíhají v našem zařízení v Centru Alma čtyři skupiny.

První z nich, tzv. Růstová, je uzavřený typ skupiny, (skupina je složená ze stejných účastníků od začátku do konce) a je určena pro klienty, kteří se nacházejí v takové fázi života, ve které mohou přehodnocovat dosavadní modely chování, způsob řešení životních problémů, potkávají se s novými životními tématy, zamýšlejí se nad dosavadním průběhem života, případně touží po změnách a hledají na této cestě někoho, kdo jim pomůže se v této etapě života zorientovat. Témata skupiny jsou existenciální a způsob vedení skupiny v sobě skrývá dynamiku změny, kterou lze efektivně využít. Během skupin dochází i k nácviku dovedností změny, pracuje se se sebereflexí, procesem sounáležitosti a sdílení jednotlivých témat. Skupina trvá vždy rok, probíhá 1 x za 14 dní a vzhledem k charakteru skupiny se předpokládá alespoň 80 % účast. Skupinu vede Richard Hanus a Karolína Kovandová. O zařazení do skupiny rozhoduje na základě krátkého rozhovoru vedoucí skupiny Richard Hanus. Skupinu mohou navštěvovat i klienti, kteří nebyli a nejsou klienty Centra Alma.

Skupina probíhá každé sudé úterý od 17:00 do 18:30

Druhá skupina, tzv. Doléčovací, spadá do programu Následné péče, a je určena pro pacienty, kteří  ukončili pobytovou, resp. ambulantní léčbu nějakého typu závislosti a ve skupině navazují na témata z léčby. Nejčastěji se jedná o prevenci relapsu, spouštěče závislostního chování, nápravu poškozených vztahů v důsledku závislosti apod. Skupinu vede Richard Hanus a Lucie Kršková, probíhá také 1 x za 14 dní. Skupina je vedena psychodynamicky s prvky kognitivně behaviorální terapie. Podmínkou vstupu do skupiny je řádně ukončená léčba a sdílení hodnot abstinence.

Skupina probíhá každé sudé pondělí od 17:00 do 18:30

Třetí skupina Ambulantní léčby, je určena pro pacienty, kteří jsou zařazeni v ambulantním léčebném programu Centra Alma, docházejí na individuální terapii a skupina je součástí jejich léčby. Předpokládá se, že pacienti této skupiny nemusí plně abstinovat, ale o abstinenci usilují. Skupina probíhá 1 x týdně a vedou ji Lucie Kršková a Martin Cepek. Skupina je vedena částečně edukačně a účastníci skupiny jsou seznámeni s tím, že mohou být testováni na přítomnost návykových látek.

Skupina probíhá každé liché pondělí od 17:30 do 19:00

Čtvrtá skupina tzv. Motivační, předléčebná je určena pacientům, kteří chtějí vstoupit do programu Ambulantní léčby, ale z kapacitních důvodů ještě do tohoto programu nejsou zařazeni. Smyslem docházení do této skupiny je udržení motivace k nástupu do řádného léčebného programu. Účastníci této skupiny jsou do programu Ambulantní léčby zařazováni přednostně. Skupinu vede Martin Vojvoda a Karolína Kovandová.

Skupina probíhá každou středu od 16:30 do 18:00

O přijetí do jednotlivých skupin rozhoduje na základě rozhovoru vedoucí služby.

Aktuální termíny

Růstová skupina probíhá vždy v sudé úterý od 17:00 do 18:30

Doléčovací skupina probíhá vždy v sudé pondělí od 17:00 do 18:30

Skupina Ambulantní léčby probíhá liché pondělí od 17:30 do 19:00

Motivační, předléčebná skupina probíhá každou středu od 16:30 do 18:00

Potřebujete od nás pomoci?