GDPR

Centrum ALMA, z. ú. je správcem osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s aktuální platnou legislativou.

Centrum ALMA zpracovává osobní údaje:

  • osob, kterým poskytuje služby včetně zájemců o služby
  • zaměstnanců a osob v pracovně-právním vztahu k Centru ALMA, z.ú.
  • stážistů
  • externích spolupracovníků a dalších odborníků, poskytujících návazné služby

Nejčastěji zpracováváme tyto osobní údaje:

  • adresní a identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště)
  • kontaktní údaje (telefonní číslo)

Od osob, kterým poskytujeme služby, sbíráme a zpracováváme údaje potřebné pro to, abychom mohli posoudit, zda osoba spadá do cílové skupiny služby a abychom mohli službu řádně poskytovat.

Údaje získáváme a zpracováváme, abychom mohli:

  • naplnit zákonné požadavky
  • řádně poskytovat služby
  • plnit uzavřené smlouvy

Chráníme Vaše osobní údaje

Získané osobní údaje používáme výhradně k účelu, ke kterému byly od osob získány.

Údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou případů, kdy k předání informací máme písemný souhlas nebo nás k tomu zavazuje právní předpis.

Veškeré dokumenty obsahující osobní údaje jsou uloženy tak, aby k nim měly přístup pouze oprávněné osoby.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme taková opatření, pomocí nichž se snažíme zajistit co nejvyšší možnou míru ochrany zpracovávaných údajů.