pozadí medailonky1
Rejšková

Michaela Rejšková DiS.

Vystudovala obor sociální pedagogika na VOŠ sociální a pedagogické. Už v dospívání působila jako peer aktivistka v primární prevenci závislostního chování, na což navázala i v průběhu studia jako lektorka dlouhodobé primární prevence. Osm let působila jako terénní pracovnice v programu poskytujícím služby uživatelům drog. Profesně uznaná adiktoložka. Od roku 2017 se věnuje rodinnému poradenství. Absolvovala výcviky v motivačních rozhovorech a kontaktní práci, prošla kurzem párové terapie. Aktuálně se věnuje doprovázení pěstounů.

Ráda fotí, zejména své děti.

pozadí medailonky2