pozadí medailonky1
Petra Kořínková foto

Mgr. Petra Kořínková 

Studovala nejprve střední zdravotnickou školu a po maturitě pokračovala studiem na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústní nad Labem, obor Sociální pedagogika (2009 – 2012) a obor Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce (2012 – 2014).

Již během studia na VŠ začala působit jako doprovázející pracovník v organizaci Dobrá rodina o.p.s. Další zkušenosti v přímé i metodické práci sbírala i v jiných organizacích věnujících se náhradním rodinám a rodinám v obtížných životních situacích, konkrétně v Rozum a Cit, z.s. a Dům tří přání.

V Centru ALMA, z.ú. působí od června 2023 na pozici vedoucí služby Podpora pěstounských rodin a jako klíčová pracovnice.

pozadí medailonky2