pozadí medailonky1
Bára

Mgr. Barbora Černá

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, jednooborové magisterské studium Psychologie. Pracovala 9 let v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc FOD Klokánek, kde se zabývala širokým spektrem témat týkajících se dětí od narození do dospělosti a jejich rodin.

Je spoluzakladatelkou organizace Čtyřlístek dětem, z.s., která poskytuje podporu rodinám v náročných životních situacích.

Spolupracuje jako dětský poradenský psycholog s několika OSPOD. Dále se dlouhodobě věnuje lektorské činnosti pro děti i dospělé a technikám s relaxačním účinkem.

V Centru ALMA. z.ú. poskytuje psychologické poradenství rodinám s dětmi od ledna 2021.

pozadí medailonky2