pozadí medailonky1
čečáková

Veronika Čečáková 

Dokončuje studium oboru sociální pedagogika na Vyšší odborné škole Jahodovka.

Jako téma absolventské práce si vybrala „Možná rizika svěření mladistvých do pěstounské péče“.

S Centrem Alma, z.ú. poprvé navázala spolupráci v roce 2022 jako asistentka dětí v pěstounské péči na
víkendovém vzdělávání. Následně doučovala děti z pěstounských rodin a nyní se věnuje jejich
doprovázení.

pozadí medailonky2