pozadí medailonky1
plackova

Bc. Radka Plačková, DiS.

Radka Plačková je absolventkou VOŠ sociálně právní Jasmínová (dříve Jahodová) v Praze 10 a VŠ Univerzita Hradec Králové, obor sociální práce. Je původně zdravotní sestra a má mnohaleté zkušenosti v oboru sociální práce s duševně nemocnými, rodinami v obtížné životní situaci a dětmi a dospívajícími ohroženými rizikovým chováním.

Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získala především díky formálnímu i neformálnímu vzdělávání v oboru sociální práce a během svého působení v organizacích Baobab o.s., Green Doors, z.ú. a Semiramis z.ú.

Od roku 2017 pracuje v Centru Alma, z.ú., kde se věnuje rodinám v obtížné životní situaci a doprovázení pěstounů.

pozadí medailonky2