pozadí medailonky1
Valkova

Tereza Válková, Dis.

Studium sociální práce na VOŠ zúročila v org. Fokus v case-managementovém týmu při doprovázení
dlouhodobě duševně nemocných a při spolupodílení na vzniku a vedení dobrovolnického programu
Asistované přátelství.

Další cesty ji pak zavedly na oddělení sociální péče v rámci magistrátu, kde se
jako sociální pracovnice setkávala prakticky se všemi ohroženými skupinami a na část úvazku plnila
funkci veřejného opatrovníka.

Od roku 2023 pracuje v Centru ALMA, z.ú. jako klíčová pracovnice Podpory pěstounských rodin.

 

pozadí medailonky2