pozadí medailonky1
Kršková

Mgr. Lucie Kršková

Vystudovala adiktologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Během studia absolvovala kurz krizové intervence a kurz motivačních rozhovorů. Po studiu absolvovala kurz S4.

Má zkušenost s prací s klienty s adiktologickou problematikou a více než 2 roky se věnuje asistovaným kontaktům. V minulosti pracovala jako adiktolog v adiktologické ambulanci na Klinice adiktologie a v Area Fausta, kde se věnovala asistovaným kontaktům rodiči s dětmi. Zkušenosti získala i prací na Národní lince pro odvykání a v rámci studia prošla stáží ve všech typech adiktologických služeb.

V současné době pracuje v adiktologické ambulanci v Centru Alma jako adiktolog. Současně se věnuje asistovaným kontaktům v rámci stejné organizace.

pozadí medailonky2