pozadí medailonky1
Koťátková

Bc. Hana Koťátková, DiS. 

Vystudovala obor sociální práce na VOŠ v České Třebové a následně i na
Univerzitě v Hradci Králové.

Své zkušenosti získala z pozice sociální pracovnice OSPOD při práci nejen s náhradními rodinami a při doprovázení pěstounů, ale i při práci s rozpadajícími se rodinami a ohroženými dětmi. 

V minulosti jí byla velkou zkušeností práce s žadateli o příspěvek na péči (tedy osobami vyžadujícími pomoc jiné osoby) a spolupráce se sociálními službami. Účastnila se vzdělávacího programu zaměřeného na aspekty zdravotních postižení.

Ve svém volném čase se věnuje především rodině.

pozadí medailonky2