pozadí medailonky1
Cepek

Bc. Martin Cepek

Vystudoval obor sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti studuje magisterský obor komunitní krizová práce – diakonika na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Je frekventantem pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii Skálova institutu. Před tím absolvoval výcvik rodičovská edukativní terapie v adleriánském přístupu u společnosti Mansio. Absolvoval kurz rodinné mediace u společnosti Kappa Beta Institut.Krom toho vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové obor pedagog volného času a na pražském DAMU obor základy dramatické výchovy.

Bohaté pracovní zkušenosti má s prací s rodinou, dospělými jedinci, ale i prací s dětmi a mládeží, a to jak ve veřejném, tak i v neziskovém sektoru.

V současnosti se věnuje převážně poradenské a terapeutické činnosti zaměřené na: jednotlivce, partnerské či rodičovské vztahy a jejich komunikaci, vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, hledání vhodných modelů před a po rozvodové úpravě péče o děti.

 

pozadí medailonky2