Stali jsme se součástí LSA.partners

logo LSA.partners

Naše organizace se stala součástí triumvirátu organizací spojených v LSA.partners. LSA.partners zahrnuje organizace Laxus z.ú., Semiramis z.ú. a Centrum Alma o.p.s. Primárním cílem zapojení organizace do struktur LSA.partners je zajištění administrativního, materiálně-technického a finančního zázemí pro výkon odborných činností a služeb, kterými se organizace dlouhodobě zabývá. V odborné oblasti je potom naším hlavním zájmem prohlubování spolupráce s ostatními zapojenými organizacemi na bázi propojování a zkvalitňování poskytovaných služeb včetně rozšíření možností pro odborný růst a profesní migraci pracovníků napříč celou typologií služeb poskytovaných v rámci organizací zapojených v LSA.partners.

Mapa působnosti LSA.partners 2016
Mapa působnosti LSA.partners 2016