header image

Psali o nás…

  „Závislost dnes chápeme jako obecnější fenomén než před několika lety.“ … Přečtěte si o závislostech a o naší poradně v Listech města Neratovice (str.5).

Výroční zpráva 2016

Na našich stránkách naleznete k přečtení zprávu o chodu našeho Centra v roce 2016. Děkujeme všem za podporu. Více ZDE.

Změna právní formy Centra Alma

Upozorňujeme, že od 27. 1. 2017 dochází ke změně právní formy Centra Alma. Z obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) se stáváme zapsaným ústavem (z.ú.), zapsaným dne 27. 1. 2017 v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 518. Centrum ALMA, z.ú. IČO: 22665005, Bankovní spojení: 217 302 480 / 0300 Sídlo…

Poděkování za podporu našich služeb v roce 2016

Centrum Alma poskytuje služby lidem ohroženým důsledkem užívání návykových látek a jejich rodinám a blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu a rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života, zaměstnání a ozdravení rodinných vztahů. Naše poslání bychom v letošním roce nemohli naplnit bez podpory…