Ambulance rodinného poradenství a psychoterapie

Vedoucí služby Mgr. Daniel Dvořák email: dvorak@centrum-alma.cz ;tel:  420 608 804 494
Vedoucí služby Mgr. Daniel Dvořák email: dvorak@centrum-alma.cz ;tel: +420 608 804 494

Základní služby

Služby rodinné terapie jsou určeny primárně rodičům v rozchodu/rozvodu, kteří se v rámci soudního řízení nemohou dohodnout na podobě péče o děti, na kontaktu s nimi nebo výživném. Dále mohou službu využít rodiče, kteří nechtějí své spory řešit soudní cestou, ale sami si nevědí rady s úpravou poměrů mezi nimi a jejich dětmi. V neposlední řadě mohou být služby poskytnuty i těm rodičům, kterým se po rozchodu/rozvodu nedaří naplňovat své rodičovské role, přičemž vnímají, že to má na jejich děti negativní dopad a to především v emocionální rovině.

Při práci s rodiči nás zajímají potřeby všech členů rodiny, propojujeme různé postupy a metody tak, aby vedly ke shodě.

Pracujeme metodou integrativní psychoterapie, reagujeme na současné trendy ve společnosti a na státem poskytované garance jednotlivým členům rodiny.

Rodinná terapie a poradenství, jejímž cílem je jak důstojné ukončení vztahu mezi rodiči, tak i integrování návrhů každého z rodičů, kterými reagují na změnu rodinného uspořádání. Stejně tak i uzavírání písemných dohod o péči o děti.

Psychoterapie a psychosociální poradenství poskytujeme jednotlivcům i párům, kteří se rozhodují o budoucnosti rodičovského a partnerského vztahu.

Mediaci využíváme a nabízíme jako metodu rychlého řešení zacílenou na konkrétní zakázku rodičů. Může zahrnovat i majetkové vyrovnání.

Edukací rodičům pomáháme nastavit nová pravidla a výchovné postupy v kontextu rodinného práva.

Uzavírání mimosoudních dohod nabízíme těm rodičům, kteří se mají problém dohodnout bez nestranného prostředníka.

Asistovaný kontakt dítěte s rodiči provádíme na základě nařízení soudu, a to v případech, že vztah dítěte s rodičem je natolik narušen, že ho nelze provést běžným způsobem.

Facilitací případových konferencí pomáháme oddělení OSPOD s pořádáním případových konferencí, které jsou primárně zaměřeny na rodinnou problematiku.

Cena služeb

Individuální poradenství: 1.200,-Kč/60 minut

Rodinná, párová terapie/poradenství: 2.000,- Kč/90 minut

Rodinná terapie na základě doporučení či nařízení soudu vedoucí k uzavření mimosoudní dohody, včetně právního poradenství a sestavení dohody akceptované soudem: 3.000,- Kč/120 minut

Mediace: 3.600,- Kč/180 minut

Asistovaný kontakt dítěte s rodiči: 1.000,-až 2.000,-Kč/60 minut, dle místa setkání (přítomen jeden pracovník)

Facilitace případových konferencí na území HMP: 3.000,-Kč/120 minut

Individuální poradenství může být částečně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Platí pro klienty VZP, ČPZP, MV a OZP. Pro klienty, kteří absolvovali léčebný a doléčovací program Centra Alma,z.ú. a pro studenty, jsou možné slevy.

Potřebujete od nás pomoci?