Podpora pěstounským rodinám

Poskytujeme pevnou a stabilní oporu pěstounům a dětem jim svěřeným.

Základní služby

Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče – na základě Pověření o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) s Vámi uzavřeme dohodu o výkonu pěstounské péče.

Pokud jste pěstoun a máte zájem o uzavření dohody s naší organizací, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. Vše potřebné s Vámi rádi probereme při osobní schůzce u Vás doma nebo v naší organizaci, kde Vám předáme veškeré informace o možnostech a povinnostech, které máte jako osoby pečující (pěstouni) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a seznámíme Vás se službami, které u nás můžete využívat.

Během uzavírání dohody a následně během další spolupráce dbáme vždy na Vaše soukromí a respektujeme potřeby všech členů Vaší rodiny.

 

Další služby

Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče – na základě Pověření o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) s Vámi uzavřeme dohodu o výkonu pěstounské péče.

Pokud jste pěstoun a máte zájem o uzavření dohody s naší organizací, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. Vše potřebné s Vámi rádi probereme při osobní schůzce u Vás doma nebo v naší organizaci, kde Vám předáme veškeré informace o možnostech a povinnostech, které máte jako osoby pečující (pěstouni) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a seznámíme Vás se službami, které u nás můžete využívat.

Během uzavírání dohody a následně během další spolupráce dbáme vždy na Vaše soukromí a respektujeme potřeby všech členů Vaší rodiny.

 

Náš tým

 

Mgr. Daniel Dvořák

speciální pedagog, etoped, psycholog, ředitel zařízení

Radka Plačková, DiS.

sociální pracovnice
 

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. je doprovázení pěstounů a dětí jim svěřených, poskytovat jim pevnou a stabilní oporu, informace, poradenství a sledovat průběh pěstounské péče.

Cíle

Dítě žije v bezpečném, stabilním a přijímajícím prostředí.
Pěstoun respektuje individualitu dítěte.
Pěstoun rozšiřuje své možnosti a schopnosti pravidelným vzděláváním a přijímáním doporučení a informací.
Pěstoun se nebojí požádat o pomoc, pokud nastane situace, ve které se cítí nejistě.
Pěstoun je schopný přijímat rozhodnutí druhých (soud, OSPOD).
Pěstoun podporuje kontakt dítěte s biologickou rodinou v souladu se zájmy a potřebami dítěte.
Dítě je připraveno na přechod do jiného typu péče (původní rodina, osvojení, trvalá pěstounská péče, ústavní výchova).
Všem členům rodiny se daří dobře.

Cílová skupina

Osoby pečující (pěstouni, poručníci) trvale žijící v Hlavním městě Praha a ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Neratovice
Osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) trvale žijící v Hlavním městě Praha
a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Neratovice
Děti, které kontaktují pracovníka Centra Alma z.ú. s žádostí o pomoc

Zásady činnosti

Individuální přístup – pracovníci uznávají jedinečnost každého klienta, dítěte, rodiny a své činnosti přizpůsobují aktuální situaci
Důvěra – pracovníci zachovávají mlčenlivost a se svěřenými informacemi nakládají tak, aby neohrozili soukromí klienta a jeho blízkých
Respekt – pracovníci plně uznávají přání, názory a potřeby jednotlivých členů rodiny
Transparentnost – pracovníci předávají klientům pravdivé a úplné informace
Partnerská komunikace – vztah pracovníka a klienta je rovnocenný
Spolupráce – pracovníci aktivně spolupracují s dalšími odborníky, především se zástupci oddělení sociálně právní ochrany dětí

Veškeré principy činnosti Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. vychází z jedné hlavní zásady a tou je právo dítěte na bezpečné, láskyplné a podnětné prostředí, rozvíjející jeho osobnost. Naši pracovníci směřují svou podporu tak, aby v pěstounské rodině bylo takové prostředí vytvořeno pro všechny členy rodiny.

Seznam činností vykonávaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

Na základě pověření vydaného Magistrátem hl.m. Praha jsou pracovníci Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. oprávnění vykonávat tyto činnosti:

  • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47 písm.b ZSPOD
  • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče. Pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 písm.f ZSPOD).

Území působnosti

Služba Podpora pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú je poskytována na území správního odvodu obce s rozšířenou působností Neratovice.

Místo a čas poskytování služby

Služba je poskytována především terénní formou, nejčastěji v domácnosti pěstounské rodiny. Ambulantně je služba poskytována v sídle organizace na adrese Přístavní 1111/40, Praha 7 a v konzultační místnosti Městského úřadu Neratovice na adrese Náměstí Republiky 400, Neratovice. Čas setkání je dojednáván individuálně, obvykle v pracovní dny mezi 9:00 a 16:00h. V odůvodněných případech lze setkání dojednat mimo uvedený časový rámec.

Potřebujete od nás pomoci?