pozadí medailonky1
Kovandová

Karolína Kovandová

Je studentkou oboru Sociální práce na FF UK. Její profesní kariéra započala už na gymnáziu, kde absolvovala výcvik a 4 roky byla peer aktivistkou pro mladší studenty. Také je absolventkou základního kurzu Krizové intervence.

V centru Alma pracuje od května roku 2021. Převážně pracuje v adiktologické ambulanci, ovšem ráda se účastní i akcí určených pro pěstounské rodiny.

pozadí medailonky2