pozadí medailonky1
Dvořák

Mgr. Daniel Dvořák

Vystudoval speciální pedagogiku a behaviorální psychologii na Univerzitě Karlově.
Od roku 1995 se věnuje psychoterapii v oblasti závislostních modelů chování.
Je absolventem, lektorem a spolupracovníkem Skálova institutu, kde se podílí především na výcviku psychoterapeutů v oblasti sebezkušenosti. Řádný člen České asociace pro psychoterapii a České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
V současné době se věnuje také porozvodovému poradenství partnerů při určování styku s dětmi v nových životních situacích.
Mezi významné pracovní zkušenosti patří praxe v pedagogicko psychologické poradně, ve středisku výchovné péče a ambulantních programech Laxus, z.ú.
Od roku 2015 je ředitelem a statutárním zástupcem Centra Alma, z.ú., kde se věnuje klientům v závislosti a jejich blízkým.

pozadí medailonky2