Skupinová psychoterapie

Podpůrné skupiny pro abstinující klienty.

Motivační skupina – každou středu od 17:00

Doléčovací skupina  – každé sudé pondělí od 17:00

Růstová skupina – každé liché úterý od 17:00

Základní služby

Skupinová psychoterapie je nedílnou součástí jak ambulantní léčby, tak programu následné péče.  V současné době probíhají v našem Centru tři skupiny. První z nich je uzavřená a je určena pro pacienty, kteří dlouhodobě abstinují, absolvovali ústavní, resp. ambulantní léčbu a nemají zásadní problém abstinovat. Témata skupiny jsou spíše existenciálního rázu. Skupina trvá vždy rok, probíhá 1 x za 14 dní a vzhledem k charakteru skupiny se předpokládá alespoň 80 % účast. Skupinu vede Richard Hanus a Martina Víchová.

Druhá skupina je také skupina programu Následné péče, ale je určena pro pacienty, kteří  ukončili pobytovou, resp. ambulantní léčbu bezprostředně a ve skupině navazují na témata z léčby, nejčastěji se jedná o prevenci relapsu, spouštěče závislostního chování apod. Skupinu vede Iva Šulcová, Richard Hanus a probíhá také 1 x za 14 dní. Třetí skupina je tzv. motivační je určena pro pacienty, kteří jsou v ambulantním léčebném programu a smyslem skupiny je motivace k abstinenci. Předpokládá se, že pacienti této skupiny plně neabstinují, ale o abstinenci usilují. Skupina probíhá 1 x týdně a vedou ji Martina Víchová a Iva Šulcová.

Termíny skupin:

– uzavřená  skupina probíhá vždy v liché úterý (mimo státní svátky) od 17:00 do 18:30 ( https://join.skype.com/bgbVxxhTJrGf )

– skupina následné péče probíhá sudé pondělí (mimo státní svátky) od 17:00 do 18:30

– motivační, léčebná skupina probíhá každou středu (mimo státní svátky) od 17:00 do 18:30

Aktuální termíny

Uzavřená skupina

Uzavřená skupina

Skupina následné péče

Skupina následné péče

Motivační léčebná skupina

Motivační léčebná skupina

Potřebujete od nás pomoci?