Skupinová psychoterapie

Podpůrné skupiny pro abstinující klienty.

Základní služby

Skupinová psychoterapie je nedílnou součástí jak ambulantní léčby, tak programu následné péče.  V současné době probíhají v našem Centru tři skupiny. První z nich je uzavřená a je určena pro pacienty, kteří dlouhodobě abstinují, absolvovali ústavní, resp. ambulantní léčbu a nemají zásadní problém abstinovat. Témata skupiny jsou spíše existenciálního rázu. Skupina trvá vždy rok, probíhá 1 x za 14 dní a vzhledem k charakteru skupiny se předpokládá alespoň 80 % účast. Skupinu vede Dana Pěčová a Daniel Dvořák.

Druhá skupina je také skupina programu Následné péče, ale je určena pro pacienty, kteří  ukončili pobytovou, resp. ambulantní léčbu bezprostředně a ve skupině navazují na témata z léčby, nejčastěji se jedná o prevenci relapsu, spouštěče závislostního chování apod. Skupinu vede Iva Šulcová a Dana Pěčová a probíhá také 1 x za 14 dní. Třetí skupina je tzv. motivační je určena pro pacienty, kteří jsou v ambulantním léčebném programu a smyslem skupiny je motivace k abstinenci. Předpokládá se, že pacienti této skupiny plně neabstinují, ale o abstinenci usilují. Skupina probíhá 1 x týdně a vedou ji Martina Košťáková a Iva Šulcová.

Termíny skupin:

– uzavřená  skupina probíhá vždy v liché pondělí (mimo státní svátky) od 17:00 do 18:30

– skupina následné péče probíhá vždy v sudé pondělí (mimo státní svátky) od 17:00 do 18:30

– motivační, léčebná skupina probíhá každou středu (mimo státní svátky) od 17:00 do 18:30

Zrušené skupiny v roce 2018:

1. uzavřená skupina, Pěčová + Dvořák, ruší se 2.7. 2018

2. skupina následné péče, Šulcová + Pěčová, ruší se 9.7. a 31.12. 2018

3. léčebná skupina, Košťáková + Šulcová, ruší se 4.7. 2018

Aktuální termíny

Uzavřená skupina

Uzavřená skupina

Skupina následné péče

Skupina následné péče

Motivační léčebná skupina

Motivační léčebná skupina

Náš tým

Daniel Dvořák

speciální pedagog, etoped, psycholog, ředitel zařízení
psychiatr, psychoterapeut

MUDr. Miroslav Sekot

psychiatr, psychoterapeut
 

Potřebujete od nás pomoci?