Poslání

Centrum Alma poskytuje služby lidem ohroženým důsledkem užívání návykových látek a jejich rodinám a blízkým.

Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu a rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života, zaměstnání a ozdravení rodinných vztahů.

Chcete nás v našem poslání podpořit?