Centrum Alma má dva základní směry své činnosti .
Dlouhodobě se zabývá problematikou závislostí, nově se věnuje také rodinám v obtížných životních situacích a podpoře pěstounů.

Centrum Alma, z.ú.
zapsané dne 27. 1. 2017 v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 518.

IČO: 22665005
Bankovní spojení: 217 302 480 / 0300

Sídlo organizace, fakturační a korespondenční adresa: 
Přístavní 1111/40, 17000 Praha 7

Telefon: +420 266 317 404 /+420 774 490 789
E-mail: info@centrum-alma.cz
Datová schránka: v9ss7yv

Zdravotnické zařízení na základě Rozhodnutí o udělení k poskytování zdravotních služeb Sp.zn.: S-MHMP 506469/2017 ZDR

Registrovaná služba podle zákona č. 108/2006 Sb.: Služby následné péče, indentifikátor: 4851969

Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany na základě Rozhodnutí MHMP Sp.zn. S-MHMP 1171354/2018

Správní rada:
Mgr. Kateřina Vickers (předsedkyně)
PhDr. Magdalena Frouzová (člen)
MUDr. Miroslav Sekot (člen)

Revizor:
Ing. Radek Pavelka

Zakladatel:
Mgr. Daniel Dvořák

Supervizorka léčebného programu:
PhDr. Magdalena Frouzová

Personální zabezpečení: 
Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Centrum ALMA, z.ú. je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Centrum Alma, z.ú. je členem Asociace nestátních organizací

Centrum ALMA, z.ú. je členem Asociace dítě a rodina

Vnímáme naše centrum, jako bezpečný přístav,
ve kterém mohou lidé, kteří to potřebují, zakotvit,
oddechnout si a načerpat síly na řešení své náročné situace.

Náš tým

Mgr. Daniel Dvořák

Ředitel zařízení, psychoterapeut, mediátor

Bc. Radka Plačková, DiS.

sociální pracovnice

Mgr. Maria Vershinina

psycholožka, psychoterapeutka
psychiatr, psychoterapeut

MUDr. Miroslav Sekot

psychiatr, psychoterapeut

Potřebujete od nás pomoci?