Mgr. Kateřina Sklenářová Francová
Mgr. Kateřina Sklenářová Francová
fotoKSF_1x1

Mgr. Kateřina Sklenářová Francová

Vystudovala na 1. Lékařské fakultě univerzity Karlovy obor Adiktologie. Ve své praxi se od roku 2006 věnovala práci s dětmi v primární prevenci na základních školách, pracovala v kontaktním centru pro uživatele nealkoholových drog a od roku 2013 pracuje v oblasti ambulantní adiktologické péče.

V současné době dokončuje na člověka zaměřený přístup (PCA) v psychoterapii a poradenství.

Mgr. Kateřina Sklenářová Francová