Mgr. Iva Šulcová
Mgr. Iva Šulcová
iva šulcová_1x1

Mgr. Iva Šulcová

Vystudovala adiktologii na 1.lékařské fakultě UK. Během studia absolvovala kurzy jako např. Úzkost a úzkostné poruchy v našem životě životě našich klientů, Zvládání emocí v sociálních službách aj.

V současné době je frekventant psychoterapeutického výcviku Gestalt studia. Má zkušenost s prací s dospívajícími a mladistvými klienty ohroženými sociálně nežádoucími jevy. Po škole začala pracovat jako terénní pracovník v YMCA o.s., další zkušenosti získala při studiu na stáži v Terapeutické komunitě pro mladistvé a matky s dětmi a dalších zařízeních.

Nyní pracuje jako terapeut v Terapeutické komunitě Kaleidoskop pro klienty s osobnostní poruchou a od března 2017 v Centru Alma a Adicare, kde se věnuje klientům se závislostní problematikou.

Poznávací znamení: Nadšená sportovkyně sršící humorem a životní energií

Mgr. Iva Šulcová