Cílová skupina

Služby jsou určeny primárně uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým. Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:

  • Mladí uživatelé drog ve fázi experimentu.
  • Klienti s nařízenou ochrannou léčbou.
  • Klienti v rámci probačního programu.
  • Klienti po návratu z výkonu trestu.
  • Těhotné a matky – uživatelky omamně psychotropních látek.
  • Klienti s duální diagnózou.