Cíle

  • Dosažení a udržení abstinence.
  • Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými.
  • Pomoc při začleňování klientů do společnosti.
  • Zlepšení kvality života klienta.
  • Podpora rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům drog a alkoholu.